Inbjudan har gått ut via webformulär – skicka in innan 20/11

Plats: (Nya Parkhallen) Parkgatan 2 i Degerfors
Träning: Traditionell Karate Motobu Ha Shitoryu Kunibakai och Kuniba Ryu Kobudo
Start fredag kl 18. Medtag bo och tonfa (klubben tar med dessa)
Tränare: Huvudtränare Hanshi Ky Buon Tang, 8 dan och gästtränare.
Gradering: På lördag är det gradering för samtliga grader (kl.17-19).
Kost och logi: Övernattning idrottshallen 100kr/natt, ta med liggunderlag och sovsäck.
Anmälan samtidigt som lägret.
Alla som önskar mat beställer det i förväg via egen klubb. Betalning sker på lägret. Varje klubb sänder lista till kassören (namn, dag, maträtt . Info om mat kommer separat)
Lägerkostnad: Vuxna 1000 kr hela lägret, 2 dgr 800kr, 1 dag 500kr (grönt till svart) fre- sön. Barn under 15 år 500kr hela lägret med övernattning och en övernattande vuxen.
Betalning och anmälan: sker via den egna klubben eller på plats med kontant eller swish.

Swischa Erik Borg Wakajishi KK- 0768284433 alt betala på plats.

Kontaktpersoner:
Kassör Magnus Elvingson 070-6840958
Hanshi Ky Buon Tang 070-7548318
Honbucho Hannah Stensson 070-3952990
Program
29/11 18:00-20:00 Karate – vuxna avancerade från grönt
30/11 10:00-12:00 Karate – barn och vuxna
12:00-13:00 Lunch
13:00-16:00 Karate – barn och vuxna
17:00-19:00 Gradering
1/12 10:00-12:00 Karate – barn och vuxna
12:00-13:00 Lunch
13:00-15:00 Karate – barn och vuxna och avslutning