Osu!I eftermiddags invigde vi den nya dojon med ett barnpass och ett vuxenpass. Det var fantastiskt roligt att se så många komma och träna! På vuxenpasset var vi 20 personer, både gamla och några nya ansikten.Vi vill se så många gamla ansikten som möjligt. En del kanske drar sig och har, liksom många av oss, lagt av sig under pandemin. Det är tufft i början med det går snabbt när man väl kommit igång.