Lördag
10-11 Alla barn (utom gurin)
11-1230 Alla vuxna
1230-1430 Lunch o instruktörsmöte/träning
1430-16 Iaido/kobudo
16-18 Kumite

Söndag
930-1600 Tävlingsträning – Guerin + alla som ska tävla i SM är välkomna.
Detta pass är avsett för alla som vill tävla och en avgift på 250:- kommer att tas ut.