Wakajishi Karate

Kuniba Kai – Motobu-Ha Shito-ryu

Om läger

Läger är ett fantastiskt tillfälle att träffa andra tränande inom Kunibakai från både andra klubbar i Sverige men också internationellt. Ofta kommer gästtränare från andra länder inom Kunibakai och även från andra stilar.

Inom Kunibakai Sverige hålls ett vinterläger i början av december och ett sommarläger runt midsommar. Sommarlägret brukar läggas i ett annat land med Kunibakaiklubbar. De senaste 14 åren har sommarlägren hållits i Estland.

Tema av Anders Norén