Wakajishi Karate

Kuniba Kai – Motobu-Ha Shito-ryu

Iaido

Vad är Iaido?
Iaido är konsten att dra och hantera det japanska svärdet. Från början skapades Iaido för att användas och fungera i strid och träningen hade striden som huvudsyfte. I dag övar man samma tekniker som då, men med ett annat syfte. Man tränar Iaido ensam mot tänkta motståndare enligt ett noga bestämt rörelsemönster. Man tränar för att öva upp sitt intuitiva handlande, för att bevara lugnet i stressade situationer, balans, harmoni och koncentration, av ett allmänt intresse för Japan, japansk historia och japanska vapen.Vilken är den historiska bakgrunden?
Ända sedan de första japanska svärden började smidas under 700-talet har man också tränat sig i konsten att använda dem i strid.

Det skulle ta flera hundra år innan de tekniker som än i dag är kända och fortfarande tränas skulle ta sin form. Svärdets lätt krökta form, och sättet man bar det på, vid sidan av kroppen, gjorde att det gick snabbt att dra vid ett plötsligt anfall.

Under 1400-talet började Izasa Ieano, grundare av svärdsskolan Tenshin Shoden Katori Shinto Ryu, utveckla ett system där man direkt i draget av svärdet utdelade en attack eller utförde en parering. Man anser dock att den person som verkligen banade väg för denna typ av svärdsträning var Hayasuizake Jinsuke Shigenobu (1546-1621). Han grundade en svärdsskola och döpte denna till Shinmei Muso ryu vilken kom att bli grunden till den moderna Iaido.

Mugai Ryu
Av fyra japanska huvudstilarna Mugai Ryu, Muso Shinden Ryu, Eishin Ryu och Hoki Ryu, är Mugai Ryu den i västerlandet minst kända. Mugai-ryu grundades av Tsujigettan eller Heinai (1650-1728). En variant av Mugai Ryu som har fått många utövare i Sverige, är Kuniba Ryu.

Den version av Kuniba Ryu har Shogo Kuniba som upphovsman. Soke Shogo Kuniba föddes 1935-1992 i Yamanashi i Japan. Han studerade mellan 1952-1958 under den 14 generationen mästare Mugai Ryu Soke Ishii Gogetsu.

Hur tränar man Iaido?
Iaido är en stridskonst där man tränar med svärd. Man använder ett svärd, riktigt eller ett träningssvärd. Iaido tränas ensam utan någon partner och syftet är att uppnå perfektion i rörelserna. En Iaido form kan delas upp i följande delar:

Maai (känslan för ett intuitivt avstånd)
Nuki-tsuke (svärdsdraget)
Kiri-tsuke (hugget)
Chiburi (symboliska avlägsnandet av blodet från klingan)
Noto (hölstringen av svärdet)

… och slutligen…

zanshin (den mentala uppföljningen) Man tränar på detta sätt serier av former som på olika sätt innehåller de nämnda grundmomenten. Träningen utförs i stillhet som en sorts rörelsemeditation.

Vill man tävla i Iaido så går det både att tävla i Kuniba Ryu på vår stils årliga RM samt med ”Seitei”. På SM-nivå och över tävlas i Seitei, där man tagit totalt 12 kator från de olika stilarna och standardiserat i utförandet och bedömning. Inom klubben både tränar och tävlar vi i både Kuniba Ryu och Seitei.


Tema av Anders Norén